...

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. / ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında, Erciyes Üniversitesine bağlı olarak İlimizde hizmete açılmıştır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci almayarak, mevcut öğrenciler Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na nakil edilmiştir. İleriki yıllarda da öğrenci almayan yüksekokulumuz, 2007 yılında Nevşehir Üniversitesinin kurulmasıyla Nevşehir Üniversitesine bağlanmış olup, Nevşehir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 2014-2015 eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde örgün eğitim olarak eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Proğramı alanında ön lisans diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları

Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, girecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM tarafından bir programa yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için;

 a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların ise, denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak,

 b) Aşağıda belirtilen sınavların birine girmiş ve bunlardan;

 1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak,

 2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak,

 3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak şartları aranır. Kayıt için gerekli belgeler; •Lise veya dengi okul diploması •ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi

Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim Kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Çocuk Gelişimi bölümünde ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

 

Program Profili

Çocuk Gelişimi programı, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili yardımcı personel yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, çocuk gelişimi ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre de ders seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.

 

 

 

Program Çıktıları

1.Atatürk İlke ve İnklaplarına bağlı,vatansever ve Cumhuriyetçi görüşe sahip bireyler yetiştirir.

2. Türk Dilinin yapısını ve kurallarını bilme ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir.

3. Temel matematik bilgisi kazanma ve kendi mesleği ile matematik alanını bağdaştırır.

4. Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındzaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

5. İlkyardımın temel ilke ve temel yaşam desteği ile ilgili yeterlilikleri kazanabilir.

 

6. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir sorunları tanımlayabilir.

 

7. Alanı ile ilgili çalışma süreçlerindeki araç-gereç, materyal, malzeme, bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilir.

 

8. Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve etkin kullanabilmek uygulayabilir.

 

9. Alanında ulusal ve uluslarası gündemi takip edebilme, problemleri tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahiptir.

 

10. Eğitim ve bakım hizmetleri organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanabilir.

 

11. Engelli çocukların gelişim özelliklerini kavrama, çocuğun engeline göre uygun eğitim programlarını planma ve kaynaştırmada uygun yaklaşımları izleyebilir.

 

12. Okul öncesi dönemdeki çocukların sanatsal gelişimşlerini ve sanat eğitiminin çocukların gelişimi üzerindeki etkilerini kavrayabilir.

 

13. Çocukların gelişimsel ve psikolojik özelliklerini öğrenebilme ve bu özellikler doğrultusunda destekleyebilir

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri